SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL86 Sijoitustoiminta, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2021-2022, Kevät2/2021-2022
VastuuopettajaKangasvieri Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ymmärrät pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tunnet yleisimmät sijoituskohteet. Tiedät tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärrät sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Tunnet keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut. Tiedät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Teemat:

Rahoitusmarkkinat

Arvopaperisijoittaminen

Projektiosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Sijoitustoiminnan osaaminen

Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet yleisimmät rahoitusmarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Projektiosaaminen

Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat laatia projektin seurantaraportin ja arvioida projektin tuloksia.

Osaat arvioida projektin tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Osaat kriittisesti arvioida projektin lopputuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pohtia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

- rahoitusmarkkinat

- arvopaperisijoittaminen

- projektiosaaminen

Arviointi
 Palaa In English