SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL88 Rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2021-2022
VastuuopettajaKangasvieri Minna
Muut opettajatTurpeenniemi Sini
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2022 - 18.03.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat analysoida erilaisten yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.

Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset. Osaat laatia rahoitusbudjetin, rahavirtalaskelman ja rahoitushakemuksen. Tiedät rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä velkasuhteeseen, ulosottoon, velkajärjestelyyn, yrityssaneerauksen ja konkurssimenettelyyn liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallintaosaaminen

Teemat:

Talouden analysointi

Tilinpäätösanalyysi

Investointilaskelmat

Rahoitus

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Tilinpäätösanalyysi

Osaat analysoida yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.

Osaat analysoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Osaat analysoinnin tietojen perusteella antaa yrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia.

Rahoitusosaaminen

Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen, tunnistat käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet ja osaat vertailla rahoituksen kustannuksia. Tiedät rahoitukseen liittyvät riskit, velkasuhteeseen liittyvät vastuukysymykset ja insolvenssiin liittyvän sääntelyn.

Osaat arvioida investointien riskejä ja hyötyjä. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja valmistautua rahoituksen hakemiseen. Tunnet rahoitusriskit ja osaat suojautua niiltä.

Osaat vertailla eri investointikohteita ja esittää tarkoituksenmukaisimman investointikohteen.

Osaat suunnitella yrityksen rahoituksen, laatia rahoitussuunnitelman ja takaisinmaksusuunnitelman.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

- talouden analysointiosaaminen

- tiilinpäätösanalytiikka

- investointilaskelmat

- rahoitusosaaminen

Arviointi
 Palaa In English