SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL89 Talouden viestintä johtamisen tukena, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2021-2022
VastuuopettajaKangasvieri Minna
Muut opettajatKoivunen Kati
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät taloushallinnon roolin ja tehtävät taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä koko organisaatioon ja sen sidosryhmille. Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää siten, että se tukee organisaation toiminnan johtamista, ennakointia ja riskienhallintaa. Osaat toimia aktiivisena liiketoiminnan ongelmien esiintuojana, laatia selkeitä liiketoiminnan analyysejä, ennusteita ja riskianalyysejä. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä, kanavia ja visualisointia talouden viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.


Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Teemat:

Talouden viestinnän eri muodot

Liiketoiminnan analytiikka

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Talouden viestintäosaaminen

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen

Tunnistat talouden viestinnän muodot eri sidosryhmille ja osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja kanavia viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.

Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää ennakoivasti. Osaat toimia talouden asiantuntijana asiakaspalvelutilanteessa.

Ymmärrät talouden viestinnän merkityksen organisaation ja sen sidosryhmien johtamisen tukena.

Osaat toimia organisaation johtamisen tukena nostaen esille kehittämiskohteita, ennusteita ja riskejä.

Osaat valita soveltuvat viestinnän välineet ja kanavat talouden viestintään.

Osaat toimia taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä organisaation sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

- talouden viestinnän eri muodot

- liiketoiminnan analytiikkaosaaminen

Arviointi
 Palaa In English