SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL100 Ennakointi ja tiedolla johtaminen, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/22001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2022-2023
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajatKangasvieri Minna
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2023 - 18.03.2023
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ymmärrät mitä on tiedolla johtaminen ja millaisilla prosesseilla sitä toteutetaan. Osaat ennakointimenetelmiä hyödyntäen tuottaa ennakointitietoa sekä analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat tunnistaa muutostarpeita ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Osaat analysoida ja jalostaa olemassa olevaa tietoa hyödyntäen analysointityökaluja organisaation toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Kompetenssit: Johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Teemat:

Tiedolla johtaminen

Ennakointi

BI -työkalut

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Ennakointi ja tiedolla johtaminen

Ymmärrät tiedolla johtamisen periaatteet ja prosessit. Osaat tuottaa ennakointitietoa hyödyntäen ennakointimenetelmiä ja analysoida sekä jalostaa tulevaisuustietoa muutostarpeiden tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Osaat soveltaa tiedolla johtamisen periaatteita ja prosesseja organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Osaat hyödyntää ennakointimenetelmien tuottamaa tulevaisuustietoa.

Osaat käyttää soveltuvia ennakointimenetelmiä. Osaat kriittisesti analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat ottaa huomioon tulevaisuustietoa organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English