SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL101 Innovaatiot ja yrittäjyys, 10.00 op, 267 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/22001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2022-2023, Kevät2/2022-2023
VastuuopettajaTolvanen Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2023 - 20.05.2023
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kehittäessäsi kestäviä, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti kannattavia liikeideoita. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja tiedät, miten pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan luomisessa. Osaat tuotteistaa tuote- tai palveluidean ja tunnistaa sen vaatimat resurssit.

Tiedät innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot. Tiedät immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa sekä niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen

Teemat:

Innovaatiot ja innovointimenetelmät

Tuotteistaminen

Yrittäjyys

Immateriaalioikeus

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen

Yrittäjyysosaaminen

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kestävien, asiakaslähtöisten ja kannattavien liikeideoiden kehittämisessä sekä tuotteistaa tuote- tai palveluideat. Tiedät ideoiden toteuttamisen vaatimat resurssit.

Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan. Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia.

Osaat soveltaa innovointimenetelmiä ja tuotteistaa tuote- tai palveluidean sekä perustella sen toteuttamiskelpoisuutta.

Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia ja tunnistat niihin liittyviä kehittämiskohteita.

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja osaat kriittisesti arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta.

Osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi liikeidean kehittämisessä.

Immateriaalioikeuden osaaminen

Tiedät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn sekä immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa ja niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Ymmärrät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot ja tiedät miten niitä sovelletaan eri tilanteissa.

Osaat huomioida immateriaalioikeudet innovaatioprosessissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English