SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL102 Liiketoiminnan riskienhallinta, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/22001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2022-2023
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatVähäkuopus Mari
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2023 - 20.05.2023
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja.

Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhalinnan osaaminen

Teemat:

Riskienhallinta, kartoitus ja keinot

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto

Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English