SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL103 Asiantuntijuuden kehittäminen, 10.00 op, 267 h
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/22001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2022-2023, Kevät2/2022-2023
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2023 - 20.05.2023
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee oman alansa asiantuntijatehtävien vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tunnistaa oman asiantuntijuuteensa vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Opiskelija syventää ammattialaan liittyvää osaamistaan ja osaa soveltaa sitä alan tehtävissä.

Opiskelija voi esimerkiksi

1) soveltaa omaa osaamistaan ja uusinta alan tietoutta sekä erilaisia työmenetelmiä käyttäen laajassa työelämän kehittämisprojektissa tai asiantuntijana

2) hankkia osaamista vaihto-opinnoissa

3) hankkia osaamista muilla asiantuntijuutta kehittävillä ja tutkintoa täydentävillä opinnoilla

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, taloushallinnon osaaminen, yrittäjyysosaaminen, johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Teemat:

Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen

Tunnistat oman alan asiantuntijatehtävien vaatimukset sekä oman asiantuntijuuden vahvuudet ja kehittämisen haasteet. Kehität osaamistasi alan asiantuntijatehtäviin.

Osaat toimia alan asiantuntijatehtävien vaatimusten mukaisesti ja soveltaa osaamistasi sujuvasti.

Osaat kriittisesti tarkastella asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi sekä kykenet määrittämään tavoitteita jatkuvalle oppimiselle.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English