SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL27 Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö, 5.00 op, 133 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2021-2022
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä. Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja hoitaa rekrytointiin liittyvät toimenpiteet. Osaat hoitaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin ja palkitsemiseen sekä työsuhteen ongelmatilanteisiin liittyviä toimia. Osaat hoitaa esimiestyöhön liittyvän sisäisen tiedottamisen ja viestinnän.

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Tiedät keskeisimmät johtamisen teoriat ja johtamisen tehtävät.

Osaat tarkastella johtamista ja organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista. Osaat arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamisessa ja esimiestyössä.

Osaat eritellä ja vertailla erilaisia johtamisen toimintamalleja ja pohtia niiden käyttökelpoisuutta esimiestyössä. Osaat analysoida ja arvioida omia esimiestaitojasi ja niiden kehittymistä.

Esimiestyö

Tunnet henkilöstötoimintojen tehtävät ja tunnistat esimiehen roolin henkilöstön johtajana. Tiedät henkilöstön rekrytointiin, suoritusten arviointiin ja palkitsemiseen liittyvät perusasiat. Tiedät esimiestyöhön liittyvän tiedottamisen ja viestinnän merkityksen ja keinot.

Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja valmistella tehokkaan rekrytointiprosessin. Osaat toteuttaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin, palkitsemiseen ja erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyvät toimet. Osaat toteuttaa esimiestyöhön liittyvän viestinnän.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English