SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL77 Taloushallinnon perusteet, 5.00 op, 133 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaat arvonlisäverotuksen perusteet. Osaat tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen.

Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja tunnet robotisaation vaikutukset taloushallinnon tehtäviin.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Teemat:

Pk-yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös

Alv-perusteet

Verotettava tulo

Taloushallinnon järjestelmät ja robotisaatio

Taloustietojen analysointi ja tulkinta

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Taloushallinnon raportointi ja tulkinta

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English