SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL78 Talous- ja tilastomatematiikka, 5.00 op, 133 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaTurpeenniemi Sini
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen

Teemat:

Talousmatematiikka

Tilastomatematiikka

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Talousmatematiikka

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta.

Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.

Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka

Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English