SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL80 Työyhteisöosaaminen, 10.00 op, 267 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2020-2021
VastuuopettajaSvanberg Leena
Muut opettajatKangasvieri Minna, Turpeenniemi Sini
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojen perusteet.

Osaat tunnistaa ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksiasi. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät työnantajan lakisääteiset velvoitteet.

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Teemat:

Henkilöstöosaaminen, esimies- ja alaistaidot, tiimityöskentely

Työoikeus

Palkanlaskenta

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

tyydyttävä (1-2)

hyvä 3-4

kiitettävä 5

Toimiminen tiimin jäsenenä

Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta. Sinulla on käsitystä yksilön osaamisesta ja tiimityöskentelystä.

Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Tunnistat oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.

Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Tunnistat ja osaat arvioida omia vahvuuksiasi ja osaamistasi sekä tiimin osaamista.

Palkanlaskenta

Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanmaksutilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen

Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Osaat analysoida ja osaat tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä työoikeuden sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen säätelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English