SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
OpintojaksoHYVO5 Sote-palvelujen järjestämisvastuu sekä asiakkaan ja potilaan oikeudet, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.10.2019 - 09.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen sekä asiakkaan ja potilaan oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin. Opiskelija tunnistaa ja hallitsee asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia turvaavan lainsäädännön, asiakkaan ja potilaan lakisääteiset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden toteutuksessa. Opiskelija osaa ottaa vastuuta hoidon ja palvelun laadusta sekä valvonnasta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti sekä toimia asiakkaan ja potilaan kannalta juridisesti vastuullisella tavalla.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019, Lapin AMKin YAMK-opiskelijoille varattu 20 opiskelupaikkaailmoittautumisjärjestyksessä.

Verkkopohjainen toteutus, avain Moodle-alustalle lähetetään sähköpostitse opintojaksolle osallistuville.

Asiantuntijaluennot

Yhteisöllistä ja itsenäistä opiskelua.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen verkkoluennoille 4 x 2 h (luentojen ajankohdat syksyllä 2019: 9.10.klo 16.30-18.30, 23.10. klo 16.30-18.00, 6.11.klo 16.30-18.00 ja 13.11. klo 16.30-18.00), itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävät oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana.

Opinnot ovat YAMK-opintoja ja tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai opistotason tutkinnon suorittaneille.

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-alustalla.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja valvonta

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeussuojakeinot

Asiakkaan ja potilaan edustaminen

Arviointi

Arviointiperusteet ja -kriteerit Moodle-alustalla.

 Palaa In English