SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL46 Riskeihin varautuminen, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 22.10.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät riskienhallinnan osana yrityksen prosesseja ja laatujärjestelmää. Tiedät yrityksen elinkaareen liittyviä riskejä ja niihin varautumisen keinoja. Osaat huomioida toimialakohtaiset turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja –vaatimukset.

a. riskienhallinta osana prosesseja ja laatujärjestelmää

tuotanto, tavarantoimittajat, alihankkijat, kuljetus, varastointi

laatu

digitalisaation mahdollisuudet ja uhat

b. elinkaaren liittyvät riskit

c. riskikartat

d. riskienhallinnan keinoja

sopimukset

vakuuttaminen

omavalvonta

osaamisen varmistaminen

riskien seuranta- ja raportointi

e. toimialan turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja –vaatimukset

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Riskienhallinta yrityksen prosesseissa eri elinkaaren vaiheissa ja niihin varautuminen eri toimialoilla

Tiedät yrityksen eri prosesseihin ja elinkaareen liittyviä riskejä.

Tunnistat keinoja varautua riskeihin ja tiedostat toimialan vaikutuksen riskienhallinnassa.

Tiedät ja osaat kuvata sekä arvioida yrityksen prosesseihin ja elinkaareen liittyviä riskejä.

Tiedät ja osaat kuvata riskienhallinnan keinoja toimialan huomioiden.

Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen prosesseissa ja elinkaaren vaiheissa.

Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen yrityksen toiminnan jatkuvuudelle ja osaat arvioida eri keinojen soveltuvuutta ja riittävyyttä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English