SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoK701SL35 Aikuissosiaalityö, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatHjulberg Merja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.09.2019 - 24.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • tietää aikuissosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä: työmarkkina-asema, koulutus, toimeentulo ja sosiaalinen osallisuus (EH, TO)
 • osaa kuvata aikuissosiaalityön käsitteen ja aikuissosiaalityön tavoitteet
 • tuntee aikuissosiaalityön keskeiset työmenetelmät (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ (LO)
 • osaa toimia aikuissosiaalityön erityiskysymyksissä
 • soveltaa aikuissosiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa

Sisältö:

 • aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
 • aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö
 
Arviointikriteerit

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8.00 --> Campusonline.fi .

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina: Aktiivinen osallistuminen verkossa (Moodle) erilaisiin keskustelu- ja verkkotehtäviin sekä yksi laajempi arvioitava oppimistehtävä. Opintojakso toteutuu vaiheittain. Opiskelija sitoutuu työskentelemään aikataulun mukaisesti.

Materiaali

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.

Sisältö

 • aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
 • aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö
Arviointi

Numeraaliarviointi 0 - 5

Opintojakson arviointi 0 - 5. Kiitettävä (5): Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämistarpeet.

Hyvä (3-4): Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

 Palaa In English