SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M20K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML12 Orientoivat opinnot, 10.00 op, 267 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaMaaninka Tanja
Muut opettajatAngeria Mervi, Häikiö Sisko, Kuisma Tuija, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 18.03.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 8 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää restonomikoulutuksen tavoitteet ja osaa suunnitella omien opintojensa etenemistä ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Hän osaa käyttää Lapin AMK:ssa käytössä olevia työvälineitä. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Lukukausiteema: Matkailu pohjoisessa toimintaympäristössä

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija tietää restonomikoulutuksen tavoitteet ja osaa arvioida, suunnitella ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija osaa käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia työvälineitä. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Hylätty

Opiskelija ei tunne restonomikoulutuksen tavoitteita eikä osaa arvioida, suunnitella tai kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija ei osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija ei osaa hankkia tietoa tai hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija ei osaa hyödyntää opiskelun sähköisiä työvälineitä ja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskelija ei osaa käyttää asiatyyli opiskelukirjoitteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopetus, verkko-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät, etäpaketti

Materiaali

Etäpaketti, luennoilla käytettävät, Lapin amkin verkkosivut

Sisältö

Opiskelun työvälineet ja oppimisympäristöt. Opiskelutaidot korkeakoulussa. Informaatiolukutaito ja tiedonhaku. Asiatyyli eri tekstilajeissa.

Arviointi

Hyväksytty

Opiskelija tietää restonomikoulutuksen tavoitteet ja osaa arvioida, suunnitella ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija osaa käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia työvälineitä. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Hylätty

Opiskelija ei tunne restonomikoulutuksen tavoitteita eikä osaa arvioida, suunnitella tai kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija ei osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija ei osaa hankkia tietoa tai hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija ei osaa hyödyntää opiskelun sähköisiä työvälineitä ja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskelija ei osaa käyttää asiatyyli opiskelukirjoitteissa.

 Palaa