SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M20K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML45 Oman osaamisen syventäminen, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajatMaaninka Tanja, Pyhäjärvi Jenni
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asettaa osaamistaan, urasuunnitelmaa ja matkailuliiketoiminnan osaamistarpeita tukevat ja vahvistavat tavoitteet oman osaamisen syventämiseen. Hän osaa hankkia, käsitellä ja soveltaa matkailuliiketoiminnan aihe-alueeseen liittyvää tietoa sekä osoittaa, dokumentoida ja esittää osaamisensa.

Lukukausiteema: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista merkityksellisen aihe-alueen, joka vahvistaa opiskelijan osaamista. Hän osaa hankkia, kuvata ja arvioida valitun aiheen mukaista tietoa monipuolisesti ja perustellusti. Opiskelija osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentoinnin ja esittämisen asiantuntevasti aihetta tukevalla tavalla.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista merkityksellisen aihe-alueen, joka vahvistaa opiskelijan osaamista. Hän osaa hankkia, kuvata ja soveltaa valitun aiheen mukaista tietoa monipuolisesti. Opiskelija osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentoinnin ja esittämisen hyvin aihetta tukevalla tavalla.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista merkityksellisen aihe-alueen, joka vahvistaa opiskelijan osaamista. Hän osaa hankkia ja kuvata valitun aiheen mukaista tietoa. Opiskelija osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentoinnin ja esittämisen aihetta tukevalla tavalla.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista aihe-alueen, joka tukee opiskelijan osaamista. Hän osaa hankkia ja kuvata valitun aiheen mukaista tietoa pinnallisesti. Opiskelija osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentoinnin ja esittämisen.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista aihe-alueen. Hän osaa hankkia ja kuvata valitun aiheen mukaista tietoa heikosti. Opiskelija osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentoinnin ja esittämisen hyvin suppeasti ja pinnallisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa valita matkailuliiketoiminnan osaamistarpeista merkityksellistä aihe-aluetta, joka vahvistaa opiskelijan osaamista. Hän ei osaa hankkia ja kuvata valitun aiheen mukaista tietoa. Opiskelija ei osaa toteuttaa oman osaamisen dokumentointia ja esittämistä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa