SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M20K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML61 Perusharjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/19004
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2019-2020
VastuuopettajaSipponen Minna
Muut opettajatLiimatta Matti
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2020 - 31.07.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tunnistaa harjoittelun osaksi omaa ammatillista kehittymistä ja asettaa harjoittelulle omaa osaamistaan tukevat ja vahvistavat tavoitteet. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti työyhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa kuvata harjoittelukohteen organisoitumista sekä arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan.

Lukukausiteema: Arjen hallinta ja itsensä johtaminen

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija osaa kuvata harjoittelun merkityksen ja tavoitteet osana ammatillista kehittymistä. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisesti ja oma-aloitteisesti ammattialan perustehtävissä ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija osaa kuvata harjoittelupaikan organisaation ja toiminnan keskeisiä osa-alueita ja työprosesseja. Opiskelija osaa arvioida oppimistaan ja osaamistaan kehittymisen näkökulmasta.

Hylätty

Opiskelija ei osaa kuvata harjoittelun merkitystä ja tavoitteita osana ammatillista kehittymistä. Opiskelija ei kykene työskentelemään vastuullisesti ja oma-aloitteisesti ammattialan perustehtävissä ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija ei osaa kuvata harjoittelupaikan organisaation ja toiminnan keskeisiä osa-alueita ja työprosesseja. Opiskelija ei osaa arvioida oppimistaan ja osaamistaan kehittymisen näkökulmasta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Ennen harjoittelua (8 tuntia)
- harjoittelupaikan hyväksyttäminen
- harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen tekeminen ja hyväksyttäminen

Ohjaus on yksilöohjausta, jonka aikataulusta sovitaan opiskelijakohtaisesti harjoittelukoordinaattorin kanssa erikseen.

Harjoittelu (247 tuntia)
- oppimispäiväkirja harjoittelun aikana

Harjoittelun jälkeen (12 tuntia)
- harjoitteluraportti
- työtodistus/harjoittelutodistus
- harjoittelun ohjaajan arvio

Materiaali

Harjoittelun ohjeistus ja lomakkeet löytyvät Moodlesta Harjoittelu kansioista

Sisältö
SisältöOsaamistavoite/osaaminen
Ammatillinen perusosaaminen

- osaa työskennellä valitsemansa työpaikan suorittavan tason työtehtävissä

- hallitsee valitsemansa työpaikan työkäytännöt ja osaa kuvata ne

- tunnistaa eri työntekijäryhmät, heidän tehtävänsä ja erilaiset työsuhteet

- osaa toimia vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti osana työyhteisöä

- osaa käyttää tehtävissä vaadittavaa teknologiaa
Palveluosaaminen

- tunnistaa yrityksen palveluprosessin ja osaa toimia sen mukaisesti

- tunnistaa tärkeimmät asiakasryhmät ja osaa palvella niitä

- osaa palvella asiakkaita vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja ottaa huomioon kulttuurien ominaispiirteet
Verkostoituminen- osaa solmia uusia kontakteja alalla toimiviin ihmisiin
Arviointi

Harjoitteluohjaukseen osallistuminen, työskentely harjoittelupaikassa ja raportointi.

Harjoittelupaikka on hyväksytty ennen suunnittelutyön aloittamista. Harjoittelusuunnitelma ja harjoittelusopimus ovat valmiina ja kaikkien osapuolten (opiskelija, harjoittelukoordinaattori ja harjoittelun ohjaaja) allekirjoittamina ennen harjoittelun alkamista. Harjoitteluraportti on tehty asianmukaisesti ja hyväksytysti ja harjoittelupaikan arviointi ja harjoittelu-/työtodistus on tallennettu Moodleen.
Arviointi: hyväksytty - hylätty.
 Palaa