SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML11 Orientoivat opinnot, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
VastuuopettajaKaihua Heidi
Muut opettajatKuisma Tuija, Minkkinen Heidi, Sipponen Minna, Väyrynen Minna
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 22.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää restonomikoulutuksen tavoitteet ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Hän osaa käyttää Lapin AMKissa käytössä olevia työvälineitä. Opiskelija osaa hankkia tietoa ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Lukukausiteema: Vieraanvaraisuus ja matkailu pohjoisessa toimintaympäristössä

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija tietää restonomikoulutuksen tavoitteet ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija osaa hankkia ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija osaa käyttää korkeakouluopiskelussa tarvittavia työvälineitä ja asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Hylätty

Opiskelija ei tunne restonomikoulutuksen tavoitteita eikä osaa arvioida tai kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Opiskelija ei osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa. Opiskelija ei osaa hankkia tietoa tai hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija ei osaa hyödyntää opiskelun sähköisiä työvälineitä eikä osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso sisältää opiskelua itsenäisesti ennen koulun alkua (virtuaalinen orientaatio paketti)ja ryhmässä erilaisin pedagogisin menetelmin: työpajat,luennot ja ohjaus.

Materiaali

Materiaalia jaetaan opintojakson aikana ja se löytyy moodlesta.

Sisältö
 • Opiskelun työvälineet ja oppimisympäristöt
 • Opiskelutaidot korkeakoulussa ja osaamis- ja ongelmaperusteisen oppimisen erityispiirteet
 • Informaatiolukutaito ja tiedonhaku
 • Asiatyyli opiskelukirjoitteissa
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Tietää restonomikoulutuksen tavoitteet
 • Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
 • Osaa toimia aktiivisena ja vastuullisena oppijana itsenäisesti ja muiden kanssa
 • Osaa käyttää Lapin AMKissa käytössä olevia työvälineitä
 • Osaa hankkia tietoa ja hyödyntää hankkimaansa tietoa
 • Osaa käyttää asiatyyliä opiskelukirjoitteissa.

Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Itse- ja vertaisarviointikeskustelut (hyväksytty/hylätty)
 • Työvälineohjelmat projektitehtävissä 1-3 (hyväksytty/hylätty)
 • Informaatiolukutaito projektitehtävissä 1-3 (hyväksytty/hylätty)

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa