SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML28 Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaVäyrynen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee yritysviestinnän osa-alueet ja osaa käyttää yritysviestinnän eri tekstilajeja. Hän osaa toimia työelämän vuorovaikutustilanteissa ja neuvotella työympäristössään. Hän osaa laatia johdonmukaisen suullisen esityksen ja esittää sen kohderyhmänsä huomioiden. Opiskelija osaa laatia viimeistellyn asiatekstin.

Lukukausiteema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet erinomaisesti ja ymmärtää monipuolisesti ja laajasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia hyvin johdonmukaisen, erittäin havainnollisen ja tarkoin kohdennetun esityksen ja esittämään sen sujuvasti. Osaa toimia erinomaisesti haastavissakin suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa. Osaa viestiä kirjallisesti erinomaisesti tavoitteen ja vastaanottajan (mm. kulttuuritausta) huomioiden. Hallitsee erinomaisesti yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin, sekä sisällön ja kanavan. Osaa käyttää monipuolisesti eri lähteitä, arvioi löydettyä tietoa eri näkökulmista, vertailee eri lähteistä saatua tietoa toisiinsa sekä ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Hyvä (4)

Osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet hyvin ja ymmärtää laajasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Osaa viestiä sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia johdonmukaisen, havainnollisen ja kohdennetun esityksen ja esittämään sen sujuvasti. Osaa viestiä hyvin haastavissakin suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa. Osaa viestiä kirjallisesti hyvin tavoitteen ja vastaanottajan (mm. kulttuuritausta) huomioiden. Hallitsee yritysviestinnän eri tekstilajit hyvin ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin, sekä sisällön ja kanavan. Osaa käyttää monipuolisesti eri lähteitä, arvioi löydettyä tietoa sekä ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Hyvä (3)

Osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet ja ymmärtää viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Osaa viestiä sujuvasti suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia johdonmukaisen, havainnollisen ja kohdennetun esityksen ja esittämään sen sujuvasti. Selviytyy suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa hyvin. Osaa viestiä kirjallisesti hyvin tavoitteen ja vastaanottajan huomioiden. Hallitsee yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita sopivan sävyn ja tyylin, sekä sisällön ja kanavan. Osaa käyttää sujuvasti ja monipuolisesti lähteitä, ymmärtää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Tyydyttävä (2)

Osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet tyydyttävästi ja ymmärtää suppeasti viestinnän roolin yrityksen menestystekijänä. Osaa viestiä tyydyttävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia tyydyttävän esityksen ja esittämään sen ymmärrettävästi. Selviytyy tyydyttävästi suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa. Osaa viestiä kirjallisesti ymmärrettävästi tavoitteen ja vastaanottajan huomioiden. Tuntee yritysviestinnän eri tekstilajit ja osaa valita riittävän asiallisen tyylin sekä useimmiten sopivan sisällön ja kanavan. Osaa käyttää niukasti lähteitä, arvioi löydettyä tietoa yksipuolisilla kriteereillä. Tietää tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Tyydyttävä (1)

Osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueet tyydyttävästi. Tiedot viestinnän roolista yrityksen menestystekijänä ovat vähäiset. Osaa viestiä tyydyttävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia tyydyttävän esityksen ja esittämään sen pääosin ymmärrettävästi. Osaa viestiä tyydyttävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Osaa laatia tyydyttävän esityksen ja esittämään sen pääosin ymmärrettävästi. Selviytyy suullisissa viestintä- ja neuvottelutilanteissa pääosin tyydyttävästi. Osaa viestiä kirjallisesti pääosin ymmärrettävästi tavoitteen huomioiden. Tunnistaa yritysviestinnän tavallisimmat tekstilajit ja osaa valita riittävän asiallisen tyylin, sekä useimmiten sopivan sisällön ja kanavan. Osaa käyttää niukasti lähteitä, arvioi löydettyä tietoa yksipuolisilla kriteereillä. Tiedon käytössä on puutteita.

Hylätty (0)

Ei osaa kuvata yritysviestinnän eri osa-alueita, eikä ymmärrä yritysviestinnän merkitystä yrityksen menestystekijänä. Ei osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti eikä ymmärrettävästi suullisissa asiakaspalvelutilanteissa. Ei osaa laatia johdonmukaista ja ymmärrettävää suullista esitystä. Ei osaa viestiä kirjallisesti riittävän ymmärrettävästi. Ei tunne yritysviestinnän tekstilajeja, eikä viestinnän kanavia. Ei osaa käyttää lähteitä tai lähteiden käytössä on suuria puutteita.

 
Pedagogiset järjestelyt

luennot, harjoitukset, työpajat, tutoriaali

opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä

Materiaali

Opintojakson materiaali on Moodle-oppimisalustalla.

Sisältö
  • yritysviestinnän osa-alueet
  • esiintymistaidot
  • neuvottelutaidot
  • asiatekstin kirjoittaminen
  • yritysviestinnän tekstilajit
Arviointi

0 - 5

 Palaa