SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML30 Matkailun projektiosaaminen, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022, Syksy2/2021-2022
VastuuopettajaPyhäjärvi Jenni
Muut opettajatSipponen Minna
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee projektinhallinnan perusteet ja osaa toteuttaa projektin työelämän toimeksiantona. Opiskelija kykenee itsensä johtamiseen ja tiimityöskentelyyn. Opiskelija osaa suunnitella ja hallita ajankäyttöä sekä viestiä projektissa ja projektista. Opiskelija osaa hyödyntää projektin toteutuksessa olemassa olevaa tietoa ja erilaisia menetelmiä.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin vaiheet huolellisesti ja suunnitelman mukaisesti. Hän osaa suunnitella projektin ajankäytön realistisesti ja noudattaa aikataulua erinomaisesti. Opiskelija osaa arvioida projektin toteutumista suhteessa tavoitteisiin kriittisesti ja kehittävästi. Opiskelija osaa hyödyntää ja analysoida aiheeseen soveltuvaa olemassa olevaa tietoa monipuolisesti ja hän osaa käyttää ja arvioida sopivia menetelmiä projektin toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siten, että toimeksiantajalle on tuloksista suurta hyötyä ja tulokset ovat helposti hyödynnettävissä. Opiskelija osaa viestiä projektitiimin sisällä kirjallisesti ja suullisesti erittäin toimivasti. Hän osaa viestiä projektista ulospäin sidosryhmille luontevasti, tarkoituksenmukaisesti, mutta luovasti sekä tyyliltään että välineiltään. Hän osaa dokumentoida projektia erittäin huolellisesti, havainnollisesti ja selkeästi ja osallistuu yhteiskirjoittamiseen aktiivisesti ja vastuullisesti.

Hyvä (4)

Osaa suunnitella ja toteuttaa projektin vaiheet suunnitelman mukaisesti. Hän osaa suunnitella projektin ajankäytön realistisesti ja noudattaa aikataulua. Opiskelija osaa arvioida projektin toteutumista suhteessa tavoitteisiin. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen soveltuvaa olemassa olevaa tietoa monipuolisesti ja hän osaa käyttää sopivia menetelmiä projektin toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siten, että toimeksiantajalle on tuloksista hyötyä ja tulokset ovat helposti hyödynnettävissä. Opiskelija osaa viestiä projektitiimin sisällä kirjallisesti ja suullisesti toimivasti. Hän osaa viestiä projektista ulospäin sidosryhmille luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tyyliltään että välineiltään. Hän osaa dokumentoida projektia hallitusti ja selkeästi ja osallistuu yhteiskirjoittamiseen aktiivisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin vaiheet suurilta osin suunnitelman mukaisesti. Hän osaa suunnitella projektin ajankäyttöä ja noudattaa aikataulua melko hyvin. Opiskelija osaa arvioida projektin toteutumista. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen soveltuvaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin toteutuksessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siten, että toimeksiantaja voi hyödyntää tuloksia toiminnassaan. Opiskelija osaa viestiä projektitiimin sisällä kirjallisesti ja suullisesti melko toimivasti. Hän osaa viestiä projektista ulospäin sidosryhmille tyyliltään ja välineiltään tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa dokumentoida projektia asianmukaisesti ja ymmärrettävästi ja osallistuu yhteiskirjoittamiseen.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata projektin elinkaaren vaiheet. Hän osaa suunnitella projektin, mutta puutteellinen suunnittelu haittaa projektin toteutusta. Aikataulussa ei ole täysin pysytty. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen soveltuvaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin toteutuksessa osittain. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siten, että toimeksiantajalle on tuloksesta jotakin hyötyä. Opiskelija osaa viestiä projektitiimin sisällä kirjallisesti ja suullisesti tyydyttävästi. Hän osaa viestiä projektista ulospäin sidosryhmille, mutta tyyli ja välineet eivät aina ole sopivia. Hän osaa dokumentoida projektia, mutta siinä voi olla puutteita. Opiskelija osallistuu yhteiskirjoittamiseen, osin passiivisesti.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata projektin elinkaaren vaiheet pinnallisesti. Projekti on saatu toteutettua, mutta se on vaatinut paljon ohjausta eikä ole pysynyt aikataulussa. Hän osaa suunnitella projektin, mutta puutteellisesti. Projektin tuotos on heikko. Opiskelija osaa hyödyntää aiheeseen soveltuvaa olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä projektin toteutuksessa pinnallisesti. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa projektin siten, että toimeksiantaja saattaa hyötyä tuloksesta jonkin verran. Opiskelija osaa viestiä projektitiimin sisällä kirjallisesti ja suullisesti heikosti. Hän osaa viestiä projektista ulospäin sidosryhmille, mutta ei aina sopivasti. Hän osaa dokumentoida projektia, mutta teksteissä on puutteita. Opiskelija osallistuu yhteiskirjoittamiseen passiivisesti.

Hylätty (0)

Projektia ei ole saatu toteutettua. Opiskelijan projektinhallinnassa on liian suuria aukkoja, jotta opintoja voisi jatkaa projektimallilla. Projektissa ei ole saatu aikaan tuotosta. Opiskelija ei osaa viestiä projektissa tai viestintä on epäasiallista.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa