SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M20S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML32 Työyhteisössä toimiminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022
VastuuopettajaMaaninka Tanja
Muut opettajatPälli Petri
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 22.10.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee vastuullisen työyhteisössä toimimisen periaatteet. Hän tuntee työntekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä sekä työyhteisön toimintaan ja matkailualan työhön vaikuttavat lait, sopimukset ja ohjeistukset. Opiskelija tuntee henkilöstö- ja työaikasuunnittelun periaatteet.

Lukukausiteema: Arjen hallinta ja itsensä johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata ja soveltaa työtekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä, ja esittää käytännön sovelluksia vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kuvata eriomaisesti eri tilanteiden soveltamista matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllisessä käytännön työtoiminnassa ja kykenee käytännössä soveltamaan ammattieettisten periaatteiden mukaisen toiminnan. Opiskelija osaa käyttää ja toteuttaa käytännössä henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata hyvin sekä soveltaa työtekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä, ja esittää käytännön sovelluksia vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kuvata eri tilanteiden soveltamista matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllisessä käytännön työtoiminnassa ja huomioida käytännössä ammattieettisten periaatteiden mukaisen toiminnan. Opiskelija osaa käyttää henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata hyvin työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä sekä selittää vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa tulkita hyvin matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa hyödyntää hyvin henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata joitakin työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä sekä selittää jonkin verran vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa tulkita matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa ja toimia joissakin asioissa ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa hyödyntää joinkin verran henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, että työtekijällä ja esimiehellä on vastuita työyhteisössä ja henkilöstöjohtaminen on oleellista työyhteisön toiminnassa, mutta ei osaa kuvata eikä selittää niitä. Opiskelija tietää, että matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllä on oma roolinsa käytännön työtoiminnassa, mutta ei osaa selittää eikä kuvata niitä. Opiskelija tietä ammattieettisten periaatteiden mukaisesta toiminnasta, mutta ei saa arvioida tai kuvata, miten käytännössä näyttäytyy. Opiskelija tiedostaa henkilöstö- ja työaikasuunnittelun työyhteisön käytänteissä, mutta ei osaa selittää tai kuvata niitä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä eikä henkilöstöjohtamista eikä selittää vastuullisen työyhteisön toimintaperiaatteita. Opiskelija ei osaa tulkita matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa eikä toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija ei osaa hyödyntää henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa