SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoHYVO1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19012
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatKatajamäki Heli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2019 - 30.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 10 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Teemat ja keskeiset sisällöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta

 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta
 • Ajankohtaiset toimenpideohjelmat
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa

 • Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluprosesseissa
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi

Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali-terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät sosiaali- terveys ja liikunta-alan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali-terveys- ja liikunta-alan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- terveys- ja liikunta-alan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tasoa.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-opinnot / Lapin AMKin opiskelijoille varattu 10 paikkaa !

Verkko-opintoja (yksilö ja ryhmä)

Materiaali

Skhole-oppimisympäristö

STM-sivut

Kanta-palvelujen verkkokoulu

Granite

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta

 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

 • Ajankohtaiset toimenpideohjelmat

 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

 1. Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa

 • Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluprosesseissa

Arviointi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu verkossa tehtävän verkkotentin ja case tehtävän arvosanojen keskiarvosta.

Teema 1.Verkkotentti (lainsäädäntö)

Arviointi: vähintään 50 % oikein: T1

vähintään 55 % oikein: T2

vähintään 65 % oikein: H3

vähintään 80 % oikein: H4

vähintään 90 % oikein: K5

Teema 2. Case-tehtävä (tarkempi arviointiasteikko opintojakson kuvauksessa)

9-10 pistettä = K5

8 pistettä = H4

7 pistettä = H3

6 pistettä = T2

5 pistettä = T1

Lisäksi opintojaksoon kuuluu Kanta- ja Granite-testit

 • Kanta, potilastiedon arkisto, tietojen turvallinen käsittely- testi (hyl-hyv)

 • Granite, tietoturvan ja tietosuojan peruskurssi- testi (hyl-hyv)

 Palaa In English