SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoHYVO2A Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatElo Satu
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2019 - 20.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8.00 --> Campusonline.fi

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa ja se sisältää 5 webinaaria, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Opetuksessa käytetään Moodlea, Adobe connectia ja Padletia. Tämän lisäksi ryhmien välisessä viestinnässä vapaavalinnaisesti esim Skype ja whatsapp. Välineenä tarvitaan webbikamera ja mikrofonilliset kuulokkeet.

Materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet:

Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi

  • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
  • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät

  • Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
  • Keskeiset kehittämis-, tutkimus-ja analyysimenetelmät
  • Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
  • Tutkimuksellinen kehittäminen

Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta

  • Hanketyöskentely ja projektitoiminta
  • Tutkimustiedon hyödyntäminen
Arviointi
 Palaa In English