SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoRGCARE4 Green Care -asiakaspalvelu ja ohjaustyö, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatVinblad Sanna
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa ja huomioida keskeiset asiakkuudet ja niiden erityistarpeet asiakaspalvelussa ja ohjaustyössä

  • osaa soveltaa asiakas ja voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteita Green Care-toiminnassaan

  • ymmärtää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaspalautekyselyn sekä hyödyntää palautteen tuloksia asiakaspalvelun ja ohjaustyön kehittämisessä

Teemat

  • ammattialan eettisten ohjeiden mukainen toiminta

  • tavoitteellinen osallisuuteen ja Green Care palvelutoimintaan perustuva ammatillinen toiminta

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English