SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäYVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
OpintojaksoR301YH15 Autonominen ja uudistuva tiimityö, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/19002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatKeskitalo Tuulikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.10.2019 - 09.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee autonomisen tiimin toiminnan periaatteet ja johtamisen erityispiirteet. Opiskelija tietää monialaisuuden ja rekrytoinnin haasteet tiimityössä. Opiskelija osaa hyödyntää autonomista tiimityötä innovaatioita tuottavana toimintamallina

Opintojakson ydinsisältö

 • itseohjautuvuus ja sitoutuminen
 • monialainen tiimi
 • autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
 • tiedon jakaminen tiimityössä
 • rekrytointi

verkostojohtaminen

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Erinomainen K5

Opiskelija

 • osaa analysoida autonomisen tiimin toiminnan periaatteita
 • osaa arvioida rekrytoinnissa monialaisuuden haasteita
 • osaa soveltaa autonomista tiimityötä uudenlaisena toimintamallina työympäristössään

Opiskelija

 • osaa analysoida ja kehittää tiimin toimintaa autonomisen tiimin periaatteiden mukaisesti
 • osaa monipuolisesti perustellen arvioida tiiminjäsenten rekrytointiin liittyviä monialaisuuden haasteita
 • osaa perustellen kehittää monialaisen autonomisen tiimityön mallia työympäristössään

Opiskelija

 • Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja kehittää autonomisen tiimin toimintaa
 • Osaa luovasti ja itsenäisesti arvioida monialaisen autonomisen tiimin luonteen mukaisia rekrytoinnin haasteita
 • löytää luovia ja uusia keinoja kehittää autonomista tiimityötä monialaisessa työympäristössä
 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019,Lapin AMKin YAMK-opiskelijoille varattu 20 opiskelupaikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työskentelytavat ja aikataulutus:

Kontaktipäivät: 9.10.2019 klo 17-20 ja 9.12.2019 klo 17-20

Verkkopohjainen toteutus: itsenäinen työskentely, yhteinen oppimistehtävä

Suoritusvaatimukset: aloitus- ja lopetuswebinaarin osallistuminen, oppimistehtävien työstäminen

Materiaali
Sisältö

Sisältö:

Opintojakson ydinsisältö:

 • itseohjautuvuus ja sitoutuminen
 • monialainen tiimi
 • autonominen tiimityö innovaatioita tukevana toimintamallina
 • tiedon jakaminen tiimityössä
 • rekrytointi
 • verkostojohtaminen
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0-5.

Itse- ja vertaisarviointi.

 Palaa In English