SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoBIO2 Kiertotalouden perusteet, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19003
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatKantanen Mari-Selina, Tyni Sanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.10.2019 - 13.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8.00 --> Campusonline.fi

Opintojakson materiaali jaetaan moodlessa.

Materiaali

Opintojakson materiaali jaetaan moodlessa.

Sisältö

Opiskelija oppii kiertotalouden perusteisiin kuuluvia käsitteitä ja toimintamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Opiskelija syventää kiertotalouteen liittyvää osaamistaan valitsemasta aihepiiristä, mikä voi liittyä esim. jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin luonnonvaroihin tai energiaan, ekosuunnitteluun, elinkaariajatteluun tai tuotantoprosesseihin.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kiertotalouden peruskäsitteisiin ja toimintamalleihin. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi syventää osaamista tai tietämystä opiskelijan itse valitsemasta kiertotalouden aihepiiristä.

Arviointi

Arvosanat 0-5, perustuen kirjatenttiin ja kirjallisuustyöhön.

 Palaa In English