SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR604ML31 Suometsien hoito, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatSantala Kalle
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista ojitetun suon kunnostusojituskelpoisuuden alueen kasvuolot, luontoarvot, eri käyttömuodot sekä lainsäädännön että taloudelliset seikat huomioon ottaen. Hän osaa laatia ja toteuttaa itsenäisesti kunnostusojitussuunnitelman sekä kytkeä sen yhteen puunkorjuun kanssa.

Teemat

  • Kunnostusojituksen perusteet
  • Kunnostusojituksen suunnittelu
  • Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
  • Vesiensuojelu
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

CampusOnline-opintojakso, Lapin AMKin opiskelijoille varattu 20 paikkaa, verkko-opinnot.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English