SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA54T18S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T49 Professional English for ICT Engineers, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija tuntee oman ammattialansa puhetilanteet ja tekstit, ja pystyy viestimään englanniksi vaativissakin ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa toimia tilanteen ja kulttuurierot huomioiden kokouksissa ja neuvotteluissa ja hallitsee kokousten ja neuvotteluiden englanninkielistä terminologiaa. Opiskelija pystyy osallistumaan englanninkielellä oman alansa aihetta käsittelevään keskusteluun, ymmärtää tietotekniikan alan aihetta käsitteleviä esityksiä ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä englanniksi. Opiskelija tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin, ja osaa laatia tekniikan alan asiakirjoja kuten liikekirjeitä ja kokousasiakirjoja. Hän pystyy edustamaan yritystään tekniikan alan ulkomaisilla messuilla ja osaa esitellä alansa uusinta tekniikkaa englanniksi. Hän pystyy laatimaan itsenäisesti opinnäytetyönsä abstraktin.

Opintojakson taitotaso on B2 – C1.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Tuntee jonkin verran teknologiayrityksen hankintaprosessia ja siihen liittyviä dokumentteja. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita useimmiten oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Tyydyttävä (2)

Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää huomiota asianmukaiseen tyyliin. Tuntee pääosin teknologiayrityksen hankintaprosessin ja siihen liittyvät dokumentit. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita pääosin oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Hyvä (3)

Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi ilman väärinkäsityksiä ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita pääosin oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)

Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi sujuvasti ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Kiitettävä (5)

Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi erittäin sujuvasti ja täsmällisesti asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia monipuolisesti siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Ääntää erittäin luontevasti ja selkeästi. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English