SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA54T18S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T65 Sulautettujen järjestelmien perusteet, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaYlinampa Anssi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ohjelmoida mikrokontrollereita. Opiskelija perehtyy laiteläheiseen ohjelmointiin ja sen eroavaisuuteen tietokoneohjelmointiin. Opiskelija osaa kytkeä toimilaiteet mikrokontrolleriin ja osaa soveltaa ohjelmointikykyjään sulautetussa ympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tulkita ja lukea mikrokontrollerin dokumentaatiota.
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Hyvä (3)

Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Hyvä (4)

Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Kiitettävä (5)

Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English