SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKA54T17S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T77 Menetelmäopinnot, 5.00 op, 133 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaAngelva Juhani, Haapasalmi Tuija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opinnäytetyönsä ja raportoimaan työnsä edistymisen. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa työskennellä johdonmukaisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen, etsiä ja käyttää alansa tietoa kriittisesti. Opiskelija tuntee ja osaa valita omalle alalle tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää kieltä alansa tutkimuskäytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English