SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK72H18S/Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702HL36 Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/20002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2020-2021
VastuuopettajaTohmola Anniina
Muut opettajatKorhonen Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan ikääntyneen hoitotyössä. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön menetelmät. Osaat ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoitoprosessin. Kykenet ikääntyneen ja hänen omaisen kanssa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Osaat toteuttaa ikääntyneen ja erityisryhmään kuuluvan voimavaralähtöistä ja moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa hyvinvointiteknologiaa ikääntyneen hoitotyössä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English