SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL106 Riskit liiketoiminnassa ja niihin liittyvä sääntely, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatKorteniemi Paula
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Tunnet liiketoimintaan liittyvät riskilajit ja riskienhallintaprosessin. Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Tunnet viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä sekä sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat viestiä kriistilanteissa.

Sisältö:

 1. Yritysturvallisuuden, riskien ja riskien hallinnan käsitteet
 2. Kokonaisvaltainen turvallisuus ja riskienhallinta yrityksessä ja sen merkitys
 3. Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettiset periaatteet
 4. Vastuullisuus liiketoiminnassa
  1. Sopimusriskit
  2. Hankintaketjut (eri maissa)
  3. Tuotevastuu ja -turvallisuus, kuluttajansuoja (jatko-opintoja kuluttajansuojasta fokuksena vahingonkorvaukset)
  4. maariskit

 5. Ammatillinen viestintä liiketoiminnan työympäristössä
 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto

Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa. Tunnet riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa ja ymmärrät niiden merkityksen liiketoiminnan johtamisessa.

Kriisiviestintä

Tunnet viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä sekä sen tavoitteet ja tehtävät. Tunnet eri viestintäkanavat, niiden käytön säännöt sekä viestintäkanaviin liittyvät riskit.

Tunnet viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä sekä sen tavoitteet ja tehtävät. Tunnet eri viestintäkanavat, niiden käytön säännöt sekä viestintäkanaviin liittyvät riskit.

Osaat valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti. Osaat huomioida viestinnän yhtenä yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijöistä ja osaat viestiä kriisitilanteessa.

Ymmärrät viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä sekä sen tavoitteet ja tehtävät. Tunnet eri viestintäkanavat, niiden käytön säännöt sekä viestintäkanaviin liittyvät riskit.

Osaat valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti. Osaat huomioida viestinnän yhtenä yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijöistä ja osaat viestiä kriisitilanteessa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English