SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL107 Riskienhallinta markkinnoinin suunnittelussa, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2021-2022
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatKemi Jenni, Korteniemi Paula
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat suunnitella markkinointia nykyaikaisessa verkostomaisessa liiketoimintaympäristössä. Tiedät markkinointiin ja tuotteisiin liittyvät riskit. Tunnet markkinointitoimintoihin liittyvää lainsäädäntöä. Osaat suunnitella ja tuottaa brändiin perustuvaa integroitua markkinointiviestintää. Tunnet eri viestintäkanavat sekä niiden käytön säännöt.

Sisältö

a. Markkinointiviestinnän osa-alueet, brändin merkitys, imagoriskit

b. Myyntiin ja markkinointiin liittyvät riskitekijät, markkina- ja kilpailuoikeudellinen vastuu sekä vahingonkorvaukset

c. Yhteisöviestintä ja viestintäkanavat, ml. sosiaalinen media

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinoinnin suunnittelu ja oikeudellinen sääntely

Tiedät miten tuote tai palvelu tuodaan asiakkaan tietoisuuteen tunnistaen markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tiedät markkinointiin liittyvää oikeudellista sääntelyä.

Osaat kuvata markkinointiin ja myyntiin liittyviä riskejä. Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnin suunnittelussa.

Ymmärrät markkinoinnin ja myynnin merkityksen yrityksen toiminnassa. Osaat arvioida kriittisesti markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit ja oikeudelliset vastuut markkinoinnin suunnittelussa.

Markkinointiviestintä

Osaat suunnitella ja tuottaa brändiin perustuvaa integroitua markkinointiviestintää. Tunnet viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä sekä sen tavoitteet ja tehtävät. Tunnet eri viestintäkanavat, niiden käytön säännöt sekä viestintäkanaviin liittyvät riskit.

Osaat huomioida brändiin perustuvassa markkinointiviestinnässä sekä tilanteen vaatimukset että alan käytänteet. Osaat viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Osaat valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti. Osaat huomioida viestinnän yhtenä yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijöistä ja osaat viestiä kriisitilanteessa.

Brändiin perustuvassa markkinointiviestinnässä osaat toimia asiantuntevasti ja perustellen. Sopeutat viestintäsi vastaanottajien, tilanteen ja alan käytänteiden mukaiseksi. Hyödynnät viestintäkanavia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ymmärrät viestinnän merkityksen yhteisöjen menestys- ja turvallisuustekijänä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English