SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL109 Oikeudellisen tiedon hankinta, 5.00 op, 133 h
LIIKETALOUDEN AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajatLämsä Tia, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tunnet juridiset tietolähteet ja osaat hyödyntää niitä sekä alan työtehtävissä että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä suomen että englannin kielellä. Osaat soveltaa alasi ammattiosaamista sekä uusinta kansallista ja kansainvälistä tietolähteitä ja työmenetelmiä laajassa työelämän projektissa. Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat toimia päämäärätietoisesti ja ennakoida syy-seuraussuhteita. Osaat myös muodostaa tarkoituksenmukaisen tietoperustan kehittämistehtävälle ja suhtautua kriittisesti hankkimaasi tietoon. Osaat käyttää ja soveltaa juridisia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö:

a. Juridiset tietolähteet

b. Juridiset tutkimusmenetelmät

c. Kansainvälisten tietolähteiden hyödyntäminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Juridiset tietolähteet ja tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Tunnet tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä projektityöskentelyn liittyvät keskeiset tutkimusmenetelmät. Osaat hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä.

Tunnet juridiset tietolähteet ja osaat hyödyntää sekä suomen että englanninkielisiä tietolähteitä sekä alan työtehtävissä että tutkimus-kehittämistoiminnassa. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla muodostaa tietoperustan kehittämistehtävälle ja osaat suhtautua kriittisesti hankkimaasi tietoon.

Osaat itsenäisesti ja perustellusti valita kehittämistehtävääsi sopivat tutkimusmenetelmät ja tuottaa laadukkaan tutkimus- tai kehittämistyön hyödyntäen sekä kansallisia että kansainvälisiä tietolähteitä.

.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English