SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL110 Organisaation oikeudellinen toimintaympäristö, 10.00 op, 267 h
LIIKETALOUDEN AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajatLämsä Tia
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tunnet liiketoiminnan oikeudellisen toimintaympäristön kokonaisuuden niin keskeisen sääntelyn, toimijoiden, menettelyiden ja seuraamusten osalta. Tunnet organisaation toiminnan kannalta tärkeimmät viranomaissidosryhmät, rikos- ja prosessioikeudelliset periaatteet ja niiden merkityksen organisaation toiminnassa.

Tiedät rikosten lajit, keskeisimmät tunnusmerkistöt sekä rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän. Tiedät menettelyt riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnissä, keskeiset prosessiperiaatteet sekä yleisten tuomioistuinten, syyttäjien ja asianajajien toiminnan prosessissa. Tiedät, miten rikos- ja prosessioikeuden keskeisimpiä säännöksiä sovelletaan alan työtehtävissä. Tiedostat prosessi- ja rikosoikeuden merkityksen liiketoiminnassa.

Osaat selvittää organisaation näkökulmasta keskeiset viranomaistahot ja sidosryhmät sekä suunnitella ja kuvata toimintamenettelyprosessin näiden kanssa. Tiedostat liiketoiminnan sääntelyyn ja oikeudellisiin muutoksiin liittyvän ennakoinnin merkityksen organisaation toiminnan suunnitteluun.

Sisältö:

Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö (keskeinen sääntely, toimijat, menettelyt, seuraamukset), sen kuvaus ja arviointi

Prosessioikeudelliset oikeusperiaatteet

Rikosoikeuden perusteet

Prosessioikeuden perusteet

Organisaation oikeudellisen toimintaympäristön kuvaaminen ja analysointi

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Osaamistavoite

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Organisaation oikeudellinen toimintaympäristö

Organisaation oikeudellisen toimintaympäristön kuvaus ja analyysi

Tunnet organisaation oikeudellisen toimintaympäristön kokonaisuuden ja tärkeimmät viranomaissidosryhmät ja hallinnolliset oikeusperiaatteet. Osaat suunnitella ja kuvata toimintamenettelyprosessin organisaation keskeisten viranomaistahojen kanssa. Tiedostat oikeudellisten muutosten vaikutukset organisaation toimintaan.

Ymmärrät organisaation oikeudellisen toimintaympäristön kokonaisuuden sekä tärkeimpien viranomaissidosryhmien merkityksen organisaation toiminnassa. Osaat kuvata yksinkertaisen asiakirja- ja toimintamenettelyprosessin em. viranomaissidosryhmien kanssa. Ymmärrät oikeudellisten muutosten vaikutukset organisaation toimintaan.

Osaat arvioida organisaation oikeudellisen toimintaympäristön ja huomioida siihen liittyviä tekijöitä organisaation toiminnan suunnittelussa. Osaat arvioida ja kehittää organisaation yhteistyötä ja toimintaprosesseja eri sidosryhmien kanssa.

Rikos- ja prosessioikeuden osaaminen

Tiedät rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet, yleiset periaatteet sekä teoriat. Osaat ratkaista yksinkertaisia rikos- ja prosessioikeuden sovellustehtäviä ja käyttää alan oikeuslähteitä

Tiedät miten toimitaan liiketoimintaan kohdistuvissa riita- ja rikosasioissa.

Tunnet alan keskeisen lainsäädännön. Tiedät miten alan lainsäädäntöä sovelletaan

käytännön sovellustehtävissä. Tunnet vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot sekä kansainvälisen rikos- ja prosessioikeuden perusteet.

Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä, johdonmukaisia päätelmiä käytännön sovellustehtävissä. Osaat tehdä yleistyksiä sekä tuoda esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ymmärrät liiketoimintaan liittyvien oikeudellisten vastuiden vaikutukset liiketoimintaan.

.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English