SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä301L07/Liiketalouden koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso801M6K El español de turismo, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/08001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2008-2009
VastuuopettajaKähkönen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm12.11.2008 - 17.12.2008
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika18.08.2008 - 19.09.2008
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Objective
The student will learn to communicate with tourists coming to Finland in various service situations. He/she will learn to inform about Lappish nature, culture, and culinary tradition.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:
espanja 1,2,3 (9 op) tai vastaavat tiedot

Pedagogiset järjestelyt:
Kontaktiopetusta 40 h
itseopiskelua 40 h (tehtävien tekeminen, kontaktiopetukseen valmistautuminen, kokeeseen valmistautuminen)

Materiaali
Opettajan ennen opintojakson alkua ilmoittama materiaali.
Sisältö
Opiskelija oppii hallitsemaan espanjaksi erilaiset Suomeen tulevien vieraiden matkustamiseen, vastaanottoon, ohjelmaan ja palveluun liittyvät tilanteet. Hän oppi kertomaan Lapin luonnosta, kulttuurista ja ruokaperinteestä.
 
Sisältö:
Palvelutilanteet ja sanasto.
Aikataulujen ja vierailuohjelmien laatiminen.
Suomi-sanasto.
Arviointi

Hyväksytysti suoritetut itseopiskelutehtävät.
Suulliset ja kirjalliset näytöt (0-K5) Portfolio 30 % arvosanasta
Kirjallinen tentti (0-K5) 40 % arvosanasta
Aktiivinen osallistuminen 30 % arvosanasta
Arvosana: 0-K5

 

 In English