SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä301L06/Liiketalouden koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso801D5E Geschäftlich in Deutschland, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/08002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2008-2009
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2008 - 31.05.2009
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2008 - 31.05.2008
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Objective
The student will learn basic business language and improve his/her knowledge of German-speaking countries. He/she will learn the language of most important business contacts.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:
Saksa 1,2,3 tai vastaavat opinnot

Pedagogiset järjestelyt:
Kontaktiopetusta 40 tuntia
Itseopiskelu 40 tuntia (kontaktiopetukseen valmistautuminen, tehtävien tekeminen, tenttiin valmistautuminen)

Kieli:
Opetuskielenä on saksa, jonka lisäksi käytetään apukielinä suomea ja/tai englantia ryhmästä riippuen.

Materiaali
Opettaja ilmoittaa oppimateriaalin ennen opintojakson alkua.
Sisältö
Opiskelija hankkii perustiedot talouselämän kielestä ja saksankielisten maiden tuntemuksesta.
Opiskelija hallitsee tärkeimmät yrityksen viestinnän osa-alueet.
 
Saksalaisten kanssa kaupankäynnille tarpeellinen kielitaitomaantuntemus.
CV, työpaikkahakemus.
Kielen rakenteiden kertaus.
Arviointi
Hyväksytysti suoritetut itseopiskelutehtävät
Suulliset ja kirjalliset näytöt (hyl – 5)
Kirjallinen tentti (hyl – 5)
Aktiivinen osallistuminen
 In English