SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä701S08/Sosiaalialan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso701S8A Kuvataide. luonto ja ympäristö, 3.00 op, 80 h
Sosiokulttuurinen työ
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/08001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2008-2009
VastuuopettajaTolvanen Taimi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2008 - 31.12.2008
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika18.08.2008 - 12.09.2008
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Toiminnalliset menetelmät ja niiden soveltaminen. Tiedollinen ja kokemuksellinen oppiminen. Oppimisympäristö myös ulkona.

Materiaali
Sovitaan opintojakson alussa.
Sisältö

KUVATAIDE

Oppimistulokset:

Opiskelijat perehtyvät taiteen yhteiskunnalliseen, yksilölliseen ja yhteisölliseen merkitykseen ja muodostavat kuvaa taiteesta ja luovasta ilmaisusta sosionomin (AMK) työn tietoperustana. He oppivat keskeisimmät työmenetelmät, materiaalit ja niiden käytön sekä perehtyvät niiden turvallisuuteen ja soveltuvuuteen. Opiskelijat harjoittelevat toimintojen ohjaamista ja leikki- ja toimintavälineiden tai –materiaalin valmistusta.

Ydinsisältö

kuvataiteen merkitys ihmisen ja yhteisöjen elämässä

kuvataiteen keskeisimmät työmenetelmät, materiaalit ja niiden käyttö

kuvataiteen käyttö sosiaalialan työssä.

 

LUONTO JA YMPÄRISTÖ

Oppimistulokset:

Opiskelijat perehtyvät luonnon merkitykseen ja mahdollisuuksiin sosiaalialan työssä omakohtaisten elämysten avulla. He laajentavat oman luontosuhteen ymmärtämisen kautta valmiuksiaan ymmärtää luonto rentouttavana ja eheyttävänä paikkana ihmisen kehityksen eri vaiheissa. Opiskelijat sisäistävät kestävän kehityksen periaatteen luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan.

Ydinsisältö

luonnon ja ympäristön merkitys ihmisen ja yhteisöjen elämässä

luonnon hyödyntäminen sosiaalialan työssä.

Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen 100 %. Mahdollisten oppimistehtävien suorittaminen.

 

Opiskelija kerää opintojaksojen pakollisten sosiokulttuuristen opintojen (701S8A – 701S8C) aikana aineistoa portfolioon, jota hyödynnetään opintojakson 701S8D Osallisuuden edistäminen toteutuksen aikana. Portfolio jätetään arvioitavaksi opintojakson 701S8D Osallisuuden edistäminen päättyessä.

 

Arvioinnissa painottuu kulttuurin, taiteen ja luonnon merkityksen ymmärtäminen sekä omakohtainen reflektointi ja ryhmässä toimiminen.  Arviointi asteikolla hylätty – hyväksytty.
 In English