SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L09/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L24B Liikunta-alan juridiikka, 5.00 op, 133 h
Liikunta ja yhteiskunta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/10001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2010-2011
VastuuopettajaSvanberg Leena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm10.01.2011 - 18.02.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2010 - 31.05.2010
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Opiskelija tuntee liikunta-alan toimintaympäristössä vaikuttavan keskeisen lainsäädännön. Hän tiedostaa urheilun oikeudellistumiseen sekä kaupallistumiseen liittyvät keskeiset asiat ja ajankohtaiset ongelmat. Toimiessaan liikunta-alalla hän tuntee työoikeuden perusteet sekä yksilöä ja organisaatiota koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Opiskelija tuntee yhdistystoiminnan juridiikan sekä järjestö- ja kokoustoiminnan perusteet. Hän on perehtynyt järjestöjen toimintaan Suomessa ja ymmärtää niiden merkityksen liikunnassa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:  -

Pedagogiset järjestelyt:

lähiopetusta   60h
etäopetusta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 75

Materiaali

Rauste Olli 1997. Urheiluoikeus. Lakimiesliitto kustannus. Helsinki

Sisältö

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:

·    aina välttämätön aines (must know) :
o    käsitteet
o    perusoikeudet liikunnan näkökulmasta
o    liikunta-alan keskeinen lainsäädäntö
o    urheiluoikeus ja urheilun oikeudellistuminen
o    liikunta-alan työoikeus ja henkilöstöhallinto
o    urheilun riidanratkaisumenetelmät
o    yhdistymisvapaus ja järjestötietous
o    yhdistyksen hallinto ja päätöksenteko
o    urheiluseuraa koskeva lainsäädäntö / sääntely
o    urheiluseuran taloudellinen toiminta
o    kokoustoiminnan perusteet

·    usein tarpeellinen aines (should know):
o    doping
o    kurinpito urheilussa

·    joskus hyödyllinen aines (nice to know):
o    urheiluoikeudellinen tutkimus

Arviointi

Arviointi:
Arviointiasteikko: hylätty (0) – kiitettävä (5)

 In English