SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L11/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L23A1 Luontoliikunta, 5.00 op, 133 h
Luonto- ja talviliikunta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2011-2012
VastuuopettajaX Liikunta
Muut opettajatHaapakangas Tommi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2011 - 07.10.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika31.08.2011 - 15.09.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktitopetusta 62 tuntia, etäopetusta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 73 tuntia.

Materiaali

Oppimateriaali:

Suomen suunnistusliitto: Suunnistustaito
Suomen suunnistusliitto 100 suunnistusharjoitusta
Muu opintojakson aikana jaettava materiaali
Jens Bursell, Eräretkeilyopas, Otava 2005

Oheislukemistona:

Verhe I. Esteettä luontoon liikkumaan. Ulko- ja luontoliikuntapaikkojen soveltuvuus liikkumisesteisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto, Helsinki, 1994.
Mälkiä E. Uusi Erityisliikunta. Liikuntatieteellinen Seura, Tampere, 2002. (Soveltuvin osin)

Sisältö

Oppimistulokset:

Opiskelija hallitsee luontoliikunta perustiedot ja -taidot sekä niihin liittyvät turvallisuusriskit. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisten kohderyhmien ohjaukseen. Lisäksi opiskelija tuntee kylmän ilman alan asettamat vaatimukset ihmisen hyvinvoinnille ja osaa ottaa ne huomioon liikunnan yhteydessä.
 • aina välttämätön aines:
  • Suunnistus ja suunnistusharjoituksen suunnittelu ja toteutus
  • Retkien ja vesivaelluksen suunnittelu ja toteutus
  • Melonta
  • Seinäkiipeilyn perusteet
 • usein tarpeellinen aines:
  • Turvallisuussuunnitelman
 • joskus hyödyllinen aines:
  • Pelien ja leikkien soveltaminen
Arviointi

Opintojaksojen arviointikriteerit:

Arvosana 5
 
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ja eripituisia luonnossa tapahtuvia tavoitteellisia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina erilaisille ryhmille monipuolisia liikkumismuotoja käyttäen. Hän osaa toiminnassaan ottaa huomioon turvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja asiakkaittensa fyysisen kyvyn sekä sosiaali- ja kulttuuritaustan.
 
Hän tuntee kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön liittyvää luontolainsäädäntöä ja luontojärjestöjä.
 
Opiskelija on aktiivinen lisätiedonhakija. Hän osallistuu luovasti ja rakentavasti luontoliikunnan opiskeluun liittyvään suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hän on vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, huolellinen ja yhteistyökykyinen.
Opiskelija tuntee aina vastuunsa luonnosta ja hän tuntee vastuunsa liikunnan ja terveyden kehittäjänä.

Arvosana 1

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ja eripituisia luonnossa tapahtuvia tavallisimpia liikkumismuotoja käyttäen. Hän osaa toiminnassaan ottaa huomioon turvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden ja asiakkaittensa fyysisen kyvyn.
 
Opiskelijan mielenkiinto itsensä kehittämiseen on rajallinen. Hän osallistuuluontoliikunnan opiskeluun liittyvään suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan tiedot ja taidot ovat sellaiset, että hän kykenee opiskelun päätyttyä työskentelemään ohjatusti luontoliikunnan työtehtävissä. Hän on yhteistyökykyinen. Opiskelija tuntee vastuunsa luonnosta.
 
Arviointi:
1-5
 In English