SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L09/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L25A Luontoliikunta, 15.00 op, 400 h
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2011-2012, Syksy2/2010-2011, Kevät2/2011-2012
VastuuopettajaRinkinen Jarmo
Muut opettajatX Liikunta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2011 - 30.04.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2011 - 31.05.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Luontoliikunnan ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi luontoasiantuntijaksi ja perehtyy luontoon liittyviin liikunta- ja vapaa-ajan taitoihin. Opiskelija tuntee kylmän ilman alan asettamat vaatimukset ja osaa huomioida ne luontoliikunnan yhteydessä. Opiskelija saa valmiudet sijoittua matkailun ja luontoliikunnan opastus-, koulutus- ja kehittämistehtäviin.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:
705L21 Terveys ja hyvinvointi, 705L22 Liikuntakasvatus, 705L23A  Luonto- ja talviliikunta

Pedagogiset järjestelyt:
Lähiopetusta 256 tuntia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 283 tuntia


Materiaali

Kurssin alussa annetaan tietopankki, josta jokainen opiskelija voi valita oman kiinnostuksen mukaan kirjallisuutta. Kerran kuukaudessa esitellään joitakin luettuja kirjoja ja käydään läpi niistä esiin nousseet asiat.

Muu kurssin aikana jaettava materiaali.

 

Sisältö

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:

• aina välttämätön aines (must know):
o liikkumistaidot ja ryhmän johtaminen
o varuste ja välinetietous
o eräpainotteinen EA2
o kalliokiipeilyn peruskurssi
o melonnan peruskurssi
o navigointi ja GPS:n käyttö
o seikkailukasvatus

 

• usein tarpeellinen aines (should know):
o auktorisoituminen: Köysitoiminnan ohjaaja (KTO2) ja Melonnanohjaaja
o lumimajoitteet
o hätämajoittuminen
o yösuunnistus

• joskus hyödyllinen aines (nice to know):
o eräperinne

Arviointi

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (K5)

 In English