SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA604M10/Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi)
OpintojaksoYR1AC Innovaatiot ja yrittäjyys, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11018
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2011-2012, Syksy2/2010-2011
VastuuopettajaOjutkangas Arto
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2011 - 31.12.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2011 - 31.05.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnallisena toimintana ja tunnistaa erilaiset liiketoimintamahdollisuudet omassa toimintaympäristössään. Opiskelija tietää asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaperiaatteet sekä innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija ymmärtää innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksien ja organisaatioiden toimintaedellytyksenä sekä tunnistaa innovaatiotoiminnan vaikutukset yrityksien ja alueiden kehittymiselle. Hän perehtyy innovointimenetelmiin ja innovaatioprosessiin. Opiskelija tunnistaa omat valmiutensa toimia yrittäjänä ja kykenee tekemään uravalintaa yrittäjyyden suhteen.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

 

Learn Linc-luennot, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu

Materiaali

Itsenäiseen opiskeluun liittyvä oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa

Sisältö

Yhteiset sisältöalueet

 • yrittäjyyden merkitys yhteiskunnallisena toimintana
 • yrittäjyyden edellytykset yhteiskunnassa ja omassa toimintaympäristössä
 • yrittäjyys uravaihtoehtona ja yksilölliset yrittäjävalmiudet
 • yritystoiminnan periaatteet
 • innovatiivisuus ja luovuus
 • verkostoituminen
 • liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen

Ydinsisällöt

 • yrittäjyys osana yhteiskunnan perustoimintoja
 • innovatiivisuus ja luovuus yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksinä
 • yritystoiminnan perusperiaatteet
 • yhteistyö ja verkottuminen yritystoiminnassa
 • yritysmuodot
Arviointi

Hyväksytty - Hylätty

 In English