SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L11/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L23A2 Talviliikunta, 5.00 op, 133 h
Luonto- ja talviliikunta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/12001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2012-2013
VastuuopettajaRinkinen Jarmo
Muut opettajatX Liikunta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2013 - 29.05.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2012 - 31.05.2012
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Pedagogiset järjestelyt:

lähiopetusta 80 h, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 55 tuntia. Kurssi toteutetaan Problem Based Learning menetelmällä.
 
Materiaali
Sisältö

Oppimistulokset:

Opiskelija hallitsee luontoliikunta ja talviliikuntamuotojen perustiedot ja -taidot sekä niihin liittyvät turvallisuusriskit. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisten kohderyhmien ohjaukseen. Lisäksi opiskelija tuntee kylmän ilman alan asettamat vaatimukset ihmisen hyvinvoinnille ja osaa ottaa ne huomioon liikunnan yhteydessä.

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö: 

 • aina välttämätön aines (must know):
  • maastohiihdon perustekniikat
  • laskettelun ja lautailun perustekniikat
  • luistelun perustekniikat
 • usein tarpeellinen aines (should know):
  • turvallisuussuunnitelma
  • pelien ja leikkien soveltaminen
 • joskus hyödyllinen aines (nice to know):
  • rinnetapahtuman järjestäminen
  • hiihtosuunnistus

Arviointi

Arviointikriteerit:

Arvosana 5
Opiskelijan hiihdon lajihallinta on monipuolista ja laaja-alaista ja hän tuntee hyvin hiihdon lautailun ja laskettelunopetuksen periaatteet.  Hän pystyy analysoimaan tarkasti eritasoisten hiihtäjien ja laskettelijoiden tekniikkaa ja soveltamaan tietojaan  opetukseen. Opiskelija tuntee erilaiset hiihdon ja luistelun toimintaympäristöt ja osaa soveltaa niiden käyttöä erityisryhmille. Hän kykenee toimimaan ohjaustyössä suunnitelmallisesti ja osaa suhteuttaa työtavat oppijoiden iän ja kehitystason huomioiden. Opetus on turvallista. Opiskelija on työssään luova, kiinnostunut ja oppimishaluinen ja osaa perustellusti arvioida omaa ja toisten työskentelyä. Opiskelija osaa huoltaa ja huoltaa välineistöä asianmukaisella tavalla. 
 
Arvosana 1
Opiskelija tuntee eri hiihtotekniikat, mutta kaikkien osassa hiihtotekniikoista on selviä puutteita. Hän tietää perusteet hiihdon ja laskettelun ja luistelun opetuksesta, mutta opetus on kopioimista, matkimista ja taitojen soveltaminen ryhmän taitotasolle sopivaksi tuottaa vaikeuksia. Opiskelija osoittaa tuntevansa hiihtovälineiden huoltoon liittyvät asiat, mutta  lyö laimin oman hiihtovälineistönsä huollon. 
 
Arviointi: 1-5

 

 In English