SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
Ryhmä801D12/Degree Programme in Tourism (Rovaniemi)
Opintojakso801D13B Destination Project, 5.00 op, 133 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Toteutus
Toimipiste
Toteutusajankohta
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tila

Kuvauksen tila
  
Alkamis- ja päättymispvm - 
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika - 
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
 Palaa