SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA705L12/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L21C2 Soveltava liikuntakasvatus, 5.00 op, 133 h
Hyvinvoinnin edistäminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2013-2014
VastuuopettajaHuovinen Jaana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:  -

Pedagogiset järjestelyt:
Lähiopetusta  80 tuntia
Etäopetusta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä  55 tuntia

 

Materiaali

Heikinaro-Johansson, P. & Kolkka, T. 1998. Koululiikuntaa kaikille. Soveltavan liikunnanopetuksen opas. Jyväskylä: Gummerus.

Mälkiä, E. & Rintala, P. 2002. Uusi Erityisliikunta – Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 154. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Esteettömät liikuntatilat 2002 CD-rom. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus, ESKEH-projekti.

Rintala, P., Huovinen, T., Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.

Muu opintojakson aikana jaettava materiaali.

Tentittävä materiaali: Rintala, Huovinen, Niemelä: Soveltava liikunta.

Sisältö

Oppimistulokset:
Opiskelija tietää tyypillisimpiin erityisryhmiin kuuluvien liikkujien erityistarpeet ja osaa ottaa ne huomioon liikunnanohjauksessa. Hänellä on valmiudet kohdata erilaisia liikkujia ja hän osaa soveltaa eri liikuntalajeja liikkujalähtöisesti.  Opiskelija tuntee vammaisurheilulajeja.

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:

• aina välttämätön aines (must know):
o erityisliikuntaryhmät
o liikunnan merkitys ja liikuntaan liittyvät rajoitukset erityisryhmiin kuuluvilla ihmisillä
o liikuntalajien soveltaminen ja tukitoimet ohjattaessa erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä

• usein tarpeellinen aines (should know):
o liikuntatilojen esteettömyys
o apu- ja toimintavälineet
o tapahtumien järjestäminen

• joskus hyödyllinen aines (nice to know):
o puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät liikunnan ohjaamisessa
o vammaiskilpaurheilu

 

Arviointi

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (K5)

 In English