SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L12/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
OpintojaksoR705L7 Seikkailukasvatus ja luontoliikuntamatkailu, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014
VastuuopettajaHaapakangas Tommi
Muut opettajatKaihua Heidi, Pohja Petteri, Rajaniemi Pia, Rinkinen Jarmo, Sirviö Jussi, Vierola Eero, X Liikunta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 13.03.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Seikkailukasvatuksen avulla vaikutat yksilön ja ryhmän päätöksenteko-, arviointi-, yhteistyö- ja kommunikointitaitoihin. Ymmärrät seikkailukasvatuksen osana kokonaisvaltaista kasvuprosessia. Osaat käyttää seikkailukasvatuksen työvälineitä ryhmätoiminnan ohjaamiseen sekä yksilön elämänhallinnan kehittämiseen onnistumisen kokemusten kautta.

Tunnet luontoliikuntamatkailun käsitteen monimuotoisuuden sekä kansalliset ja kansainväliset toimijaverkostot ja osaat sijoittaa seikkailukasvatuksen luontoliikuntamatkailun viitekehykseen. Tunnet luontoliikuntamatkailun trendit ja vetovoimatekijät. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan seikkailukasvatukseen pohjautuvia palveluja yrittäjyyden näkökulmasta, huomioiden turvallisuustekijät ja kestävän kehityksen periaatteet. Kehität ruotsinkielen osaamistasi jakson aikana.

Teemat

Teema 1         Elämysten tuottaminen luontoliikuntamatkailussa                 5 op         

Teema 2         Seikkailukasvatus elämänhallintataidon kehittämisessä       5 op      

 
Arviointikriteerit

 

Oppimisen arviointi toteutuu laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti, joka tarkennetaan opiskelijoiden kanssa arviointityöpajassa opintojakson aloitusvaiheessa. Arviointia toteutetaan itse- ja vertaisarviointina, oppimisprosessin arviointina ja tuotosten (essee, työkoe, tentti, harjoittelu) arviointina. Keskeistä on opiskelijan oppimisen reflektointi ja sen ohjaaminen. Oppimisprosessia arvioidaan laadullisesti valittujen arviointikohteiden ja kriteerien mukaisesti. Tuotokset arvioidaan numeerisesti. Arvioinnin perustana on jatkuva palaute. Arvioinnin kohteet ja kriteerit tällä opintojaksolla ovat:

 

Välttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Ymmärtää ja osaa ohjatusti käyttää seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Soveltaa omatoimisesti seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Luo ja kehittää uusia seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Tuntee luontoliikuntamatkailun palvelut ja ymmärtää niiden mahdollisuudet liikunnanohjaajan työkentässä.

Soveltaa luontoliikuntamatkailun osaamista uusien liikuntamatkailutuotteiden ideoinnissa.

Kehittää uusia luontoliikuntamatkailu tuotteita ja osaa konseptoida niitä yritystoiminnan näkökulmasta.

 

Oppimista ja sen toteutumista arvioidaan RAMKin laatuohjelman mukaisesti opintojaksopalautteella, jonka opiskelijat antavat opintojakson päättyessä. Palautetietoa käytetään opetuksen kehittämisessä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Oppiminen toteutuu PBL-mallin mukaisesti neljässä syklissä. Jokaisessa syklissä lähtökohtana oppimiselle on työelämälähtöinen ongelma. Istuntojen välissä opiskelijat hakevat ja käsittelevät ongelmasta yhdessä muodostettuun oppimistehtävään liittyvää tietoa itsenäisesti ja ryhmässä. Tutoriaalipäivinä oppimista ja tiedonhankintaa tuetaan asiantuntijaluennoilla, harjoituksilla ja työpajoilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan.

Oppimisen ympäristö:           Luontoliikuntamatkailun toimintaympäristöt

Tiedonhankinnan tapa:          Asiantuntijaluennot, tieteelliset raportit, työpajat

Materiaali

Oppimismateriaali muodostuu teoria- ja käytäntöperustaisista lähteistä ja tarkentuu tutoriaalissa muodostuvan oppimistehtävän tiedon tarpeen perusteella. Ohjauksella (kirjasto, ohjaajat) tuetaan ajantasaisen ja pätevän tiedon keruuta ja käsittelyä ja annetaan oppimistehtäviin liittyvää lähdemateriaalia.

Sisältö
Arviointi

Oppimisen arviointi toteutuu laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti, joka tarkennetaan opiskelijoiden kanssa arviointityöpajassa opintojakson aloitusvaiheessa. Arviointia toteutetaan itse- ja vertaisarviointina, oppimisprosessin arviointina ja tuotosten (essee, työkoe, tentti, harjoittelu) arviointina. Keskeistä on opiskelijan oppimisen reflektointi ja sen ohjaaminen. Oppimisprosessia arvioidaan laadullisesti valittujen arviointikohteiden ja kriteerien mukaisesti. Tuotokset arvioidaan numeerisesti. Arvioinnin perustana on jatkuva palaute. Arvioinnin kohteet ja kriteerit tällä opintojaksolla ovat:

Välttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Ymmärtää ja osaa ohjatusti käyttää seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Soveltaa omatoimisesti seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Luo ja kehittää uusia seikkailukasvatuksen menetelmiä yksilön ja ryhmän toiminnan kehittämiseksi

Tuntee luontoliikuntamatkailun palvelut ja ymmärtää niiden mahdollisuudet

liikunnanohjaajan työkentässä.

Soveltaa luontoliikuntamatkailun osaamista uusien liikuntamatkailutuotteiden ideoinnissa.

Kehittää uusia luontoliikuntamatkailu tuotteita ja osaa konseptoida niitä yritystoiminnan näkökulmasta.

 

 In English