SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H17 Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14003
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaVälimaa Leena
Muut opettajatJaakola Heidi, Nousiainen Anna-Leena, Rintala Johanna, Yliniemi Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm05.01.2015 - 31.05.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika06.10.2014 - 31.10.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 6 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Opintojakso R702H25 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

  • Ennaltaehkäisevä ja tukeva mielenterveyshoitotyö
  • Kriisi- ja päihdehoitotyö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)Hyvä (3–4)Kiitettävä (5)

Opiskelija selittää mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

Opiskelija selittää ja perustelee mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä hoitotyön näkökulmastaOpiskelija perustelee ja kykenee arvioimaan mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä hoitotyön näkökulmasta
toteuttaa ohjattuna potilaslähtöistä hoitotyötä ja ammatillinen tietoperusta koostuu yksittäisistä asioistatoteuttaa ohjattuna potilaslähtöistä hoitotyötä ja yhdistää tietoperustaksi asiakokonaisuuksiaosaa ohjattuna toteuttaa potilaslähtöistä hoitotyötä ja ammatillinen tietoperusta on näyttöön perustuvaa
noudattaa ohjattuna työssä ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöäosaa noudattaa ja työssä ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöäosaa noudattaa ja soveltaa työssä ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöä
nimeää mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän pääpiirteittäin ja ohjaa asiakasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.tietää mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän ja ohjaa asiakasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.arvioi mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän asiakkaan näkökulmasta ja osaa ohjata asiakasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 
Pedagogiset järjestelyt
  • Tutoriaalityöskentely
  • Itsenäinen tiedonhaku
  • Luennot
  • Työpaja työskentely
  • Verkko-opinnot
  • Ryhmätentti
Materiaali
Sisältö

Teema 1. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 2 op. , verkko-opinnot

Teema 2. Mielenterveyspotilaan hoitotyö 5 op.

Teema 3. Kriisi- ja päihdepotilaan hoitotyö 3 op

Arviointi
 In English