SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäTA301L13/Liiketalouden koulutusohjelma (Tornio)
OpintojaksoT301L106 Sovellusosaaminen, 4.00 op, 107 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Kevät1/2013-2014
VastuuopettajaKönni Pirjo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.08.2013 - 07.03.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa käyttää esitysgrafiikka-, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmia tehokkaasti sekä monipuolisesti opiskelussaan.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoon kuuluu verkko-opiskelua, luentoharjoituksia ja oppimistehtävien tekoa.

Verkkoistunnot ja laitekoe 18 h, luentoharjoitukset ja oppimistehtävät 54 h, laitekokeeseen valmistautuminen 15 h, yhteydet opettajaan 20 h.

Materiaali

Oppimisympäristöön tallennettu ja linkitetty sähköinen materiaali sekä Tietokoneen A-ajokorttikoulutuskirjallisuus.

Sisältö

Tekstinkäsittely: Ohjelmien mukauttaminen, tekstin oikeaoppiminen kirjoittaminen, tekstin muokkaaminen, muotoileminen ja tehostaminen, kielenhuolto (oikoluku ja tavutus), objektien lisääminen ja muokkaaminen, erilaiset tallennusmuodot, tulostaminen, tyylien käyttäminen ja pitkien asiakirjojen laatiminen, suomalainen asiakirja-asettelu.

Esitysgrafiikka: Esitysten laatiminen ja muokkaaminen, objektien lisääminen ja muokkaaminen, esitysten havainnollistaminen (teemat, tehosteet ja animoinnit), objektien ja toistuvien elementtien lisääminen, erilaiset tallennusmuodot, tulostusvaihtoehdot ja esityksen sujuva katselu.

Taulukkolaskenta: Tietojen syöttö taulukoihin, taulukoiden ja solujen muotoilu, laskukaavat ja funktiot, kaavojen kopiointi, taulukoiden välinen laskenta, erilaiset soluviittaukset, yhteenvetotaulukot, lajittelu ja suodatus, kaavioiden laatiminen ja muotoilu, sivu- ja tulostusasetukset.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5.

Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson oppimisympäristössä.

 In English