SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 4.00 op, 107 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Syksy1/2015-2016, Kevät1/2013-2014, Kevät1/2014-2015
VastuuopettajaKauppila Hannele
Muut opettajatPernu Tarja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tietää ammattikorkeakoulujärjestelmän ja oman AMK:n toiminnan periaatteet. Opiskelija tuntee oman koulutusohjelmansa ja sen rakenteen sekä tulevan koulutusammattinsa tiedollis-taidolliset vaatimukset. Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskelemaan tavoitteellisesti. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia opiskelun tukipalveluita sekä soveltaa itseohjautuvan opiskelun ja muiden tämänhetkisten oppimisteoreettisten näkökulmien periaatteita. Opiskelija kehittää oppimaan oppimistaan ja opiskeluvalmiuksiaan hyödyntäen arviointia ja jatkuvaa itsearviointia opiskelussaan ja ammatillisessa kasvussaan.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu:

Kurssin alkeaessa esitellään tarkemmin opintokokonaisuuden sisältö ja toteutus. Toteutukseen kuuluu luentoja, itsenäinen tehtävä, ryhmätyö ja työelämätehtävä sekä sen purku.

Kontaktiopetusta on 40, joista osa toteutetaan itsenäisesti sekä tutor-keskusteluina.

Tiedonhaku ja e-oppiminen:

14 tuntia lähiopetusta, joka sisältää lyhyitä opetustuokioita ja tiedonhaun harjoittelua lähinnä parityönä. Tiedonhaussa tutustutaan samalla hoitoalan tietokantoihin.

Aloitustunnilla esitellään tavoitteet, toteutussuunnitelma ja työskentelyaikataulu sekä aloitetaan tiedon perushakua koulun kirjastosivuilta. Seuraavaksi harjoitellaan erilaisia tiedonhakutekniikoita Nelli-portaalissa ja paneudutaan tiedonhaun suunnitteluun. Tietolähteiden arvioinnin ja tekijänoikeuksien käsittelyn yhteydessä tutustutaan opiskeluun verkossa (ns. e-oppiminen), missä opiskelijat tekevät kotonaan ryhmätyötä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Ulkomaisten tiedonlähteiden yhteydessä paneudutaan erityisesti lehtitietokantoihin. Lopuksi on kokoava yhteenvetotehtävä, jonka avulla harjoitellaan suunnitelmallista tiedonhakua.

Materiaali

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu: Materiaalia jaetaan kurssin edetessä. Osaan materiaalista tutustutaan itsenäisesti.

Tiedonhaku je e-oppiminen: Moodle-oppimisympäristössä on materiaali, mikä mahdollistaa kurssin suorittamisen myös itsenäisesti

Sisältö

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu: Ammattikorkeakoulujärjestelmä ja opiskelu AMK:ssa, työelämään tutustuminen, ryhmädynamiikka, oppimistyylit, oppimiskäsitysten yleiset piirteet, opiskelukykymalli, portfolio opiskelussa, ammatillinen kasvuprosessi

Tiedonhaku ja e-oppiminen: Koulun kirjaston ja Nelli-portaalin käyttö, tiedonhaun suunnittelu, tiedonhakutekniikat, erilaisiin tiedonlähteisiin tutustuminen, tiedonlähteiden arviointi

Arviointi

Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu: aktiivinen osallistuminen opetukseen, työelämätehtävän tekeminen  ja läsnäolo 80%. Mikäli kurssin toteutukseen kuuluu vierailukäyntejä, ne ovat pakollisia.

Tiedonhaku ja e-oppiminen: Kurssin kaikki tehtävät pitää olla hyväksytty tiedonhaun osion läpäisemiseksi.

 Palaa In English