SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P011 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014
VastuuopettajaPietiläinen Hannele
Muut opettajatPietiläinen Rauno
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 24.10.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää yksilön biopsykososiaalisen kokonaisuuden sekä terveyteen ja sairauteen liittyvää käyttäytymistä elämänkaaren eri vaiheissa.Opiskelija perehtyy kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen keskeisiin kysymyksiin.Saa valmiuksia toimia terveydenhuollon asiantuntijana, jonka tehtävänä on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä.Opiskelija tuntee vastuunsa omasta ammatillisesta kehittymisestään ja hoitotyön kehittämisestä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakson oppimismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, 80% läsnäolo, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä oppimistehtävä ja /tai tentti

Materiaali
  • Puolimatka, T. 2004. Kasvatus, arvot ja tunteet., Dryden, G. & Vos, J. 1994.
  • Inlärnings-Revolutionen., Hirsjärvi, P. & Huttunen, J.2000. Kasvatustieteen perusteet.,
  • Peltonen, H.2004. Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa., Roti,O. & Ihanus, J. 1997.Terveys ja psykologia.,
  • Kuusinen, K-L (toim), 1993. Terveyspsykologia., Nupponen, R. 1994. Terveyspsykologian perusteet.
  • Dunderfelt, T. 1997. Elämänkaaripsykologia lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
  • ajankohtaiset ammattilehtiartikkelit
Sisältö

Terveyspsykologia, ihmisen elämänkaari, psyykkinen itsesäätely, terveyskäyttäytymisen teoriat ja mallit, elintavat terveyden perustana, stressi ja sen hallintakeinot, kipu, sairauden kulku.  Kasvatustieteen keskeiset käsitteet.  Toimintatutkimus, oppimiskäsityksistä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Arviointi

Arviointi: tentti tai tehtävä arviointi asteikolla 0-5

 Palaa In English